Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MMR Podpora revitalizace území pro podprogram – Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

hdr-2725661__340
Share Button

Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Podprogram je určen pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. května 2020.

Příjemci podpory:

 • 1. Oprávněný žadatel o dotaci může být pouze obec Moravskoslezského, Ústeckého, nebo Karlovarského kraje nebo příslušný kraj.
 • 2. Oprávněný žadatel o dotaci může být pouze obec, která neleží v Moravskoslezském, Ústeckém, nebo Karlovarském kraji nebo kraj, vyjma krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul č. 1 – Revitalizace a výstavba.
 • Dotační titul č. 2 – Revitalizace a rekonstrukce.
 • Dotační titul č. 3 – Revitalizace.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
  • Obec do 3 000 obyvatel – maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů.
  • Obec od 3 001 do 10 000 – maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů.
  • Obce od 10 001 obyvatel – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
  • Kraje – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
 • Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.
 • Horní limit dotace na jeden projekt je 30 mil Kč.

Specifika a omezení:

 • Účastník podprogramu může v dané výzvě podat pouze jednu žádost.
 • Žádosti budou účastníci podprogramu podávat na MMR prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně v podatelně MMR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>