Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – Podprogram 117D623 – EUROKLÍČ – poskytování dotací v roce 2022

invalidnivozik
Share Button

Cílem podprogramu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. října 2021 do 28. ledna 2022, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Příjemcem dotace jsou nevládní neziskové organizace v ČR. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce.
  • Dále na označení míst opatřených Eurozámkem, návrh a tisk průvodců po místech osazených Eurozámky.

Forma a výše podpory:

  • Výše alokace pro tuto výzvu je 5 000 000 Kč.
  • Podpora se poskytuje ve formě systémové neinvestiční dotace až do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Náklady na zhotovení projektové dokumentace, autorský dozor a náklady související s vypracováním žádosti nejsou uznatelnými náklady akce.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí po dobu 5 let od ukončení realizace akce zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace z tohoto podprogramu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>