Přeskočit na obsah

MMR — Podprogram 117D623 – EUROKLÍČ — poskytování dotací

Cílem podprogramu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února 2024 do 26. března 2024, 12:00 hod..

Příjemci podpory:

  • Příjemcem dotace jsou nevládní neziskové organizace v ČR. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce.
  • Dále na označení míst opatřených eurozámkem, návrh a tisk Průvodců po místech v ČR osazených eurozámky.

Forma a výše podpory:

  • Výše alokace pro tuto výzvu je 5 000 000 Kč.
  • Podpora se poskytuje ve formě systémové neinvestiční dotace až do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí po dobu 5 let od ukončení realizace akce zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace z tohoto podprogramu.
  • Náklady na zhotovení projektové dokumentace, autorský dozor a náklady související s vypracováním žádosti nejsou uznatelnými náklady akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru