Přeskočit na obsah

MMR — Podprogram Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Cílem tohoto programu je podpořit rozvoj nájemního bydlení v území dotčeném působením velkého investora s rychle rostoucí nabídkou pracovních příležitostí. Zvýšení počtu nájemních bytů určených pro trvalé bydlení přispěje ke zlepšení životních podmínek v obcích, které se bez potřebné infrastruktury potýkají s nadměrným přílivem pracovní síly. Disponibilní nájemní byty umožní i nárůst trvale bydlících obyvatel s dopadem na rozpočty místních samospráv, kterým se tak rozšíří možnosti ke zvyšování bezpečnosti, ke zlepšování životního prostředí a k dalšímu rozšiřování potřebných služeb pro své občany.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: do 21. ledna 2020, 12 hod..

Příjemci podpory:

 • Podpora bude poskytována na území obcí do 40 tisíc obyvatel v oblastech se strategickou průmyslovou zónou.

Typy podporovaných projektů:

 • Novostavba bytového domu.
 • Stavební úpravy, kterými vznikne nový nájemní byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě.
 • Nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě.
 • Stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy.
 • Stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 100 000 000 Kč.
 • Maximální míra podpory na projekt činí 90 % z celkových uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2022.
 • Podlahová plocha nájemního bytu nesmí překročit 80 m².

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru