Přeskočit na obsah

MMR — Podprogram Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Cílem programu je podpořit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou bytovou výstavbu v území dotčeném působením velkého investora. Jedná se o území, kde dochází k disproporci mezi rychle rostoucí nabídkou pracovních příležitostí a nízkou nabídkou trvalého bydlení. Zvýšení počtu bytů v bytových či rodinných domech přispěje ke zvýšení počtu trvale hlášených obyvatel, snížení dojížďky za prací a omezení přechodného ubytování.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: do 21. ledna 2020, 12 hod.

Příjemci podpory:

  • Podpora bude poskytována na území obcí do 40 tisíc obyvatel v oblastech se strategickou průmyslovou zónou.

Typy podporovaných projektů:

  • Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice — Kvasiny.
  • Zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu: místní komunikace, vodovod, kanalizace.
  • Doplňkovými aktivitami projektu je výstavba veřejného osvětlení. Tyto aktivity mohou být hrazeny z dotace do 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace výzvy činí 20 000 000 Kč.
  • Maximální míra podpory na projekt činí 85 % z celkových uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru