Přeskočit na obsah

MMR PORV — Dotační titul č. 7 – Podpora rozvoje strategických průmyslových zón

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na rozvoj strategických průmyslových zón.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 9. 2018.

Příjemci podpory:

  • Obec  do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba, která je zařazena do daného podprogramu usnesením vlády a má na svém KÚ strategickou průmyslovou zónu určenou k podpoře příslušným usnesením vlády.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na realizaci akcí schválených usnesením vlády (v příloze č. 1 materiálu). Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podprogramu.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je poskytována až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů obce.
  • Náklady na povinnou publicitu spojené s realizací projektu jsou při dodržení všech pravidel publicity uznatelnými náklady projektu do výše max. 1% z celkových uznatelných nákladů a ne více než 5 tisíc Kč. Forma propagace musí odpovídat charakteru projektu a z tohoto pohledu bude i posuzována uznatelnost těchto nákladů.

Specifika a omezení:

  • Čerpání dotace bude probíhat pouze prostřednictvím České národní banky (ČNB). Žadatel musí mít zřízen účet u ČNB již v době podání žádosti o dotaci.
  • Předmětnou akci nelze dotovat z jiných národních programů, podprogramů nebo dotačních titulů státního rozpočtu nebo podprogramů spolufinancovaných z prostředků EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru