Přeskočit na obsah

MMR — Tornádo — pomoc obcím — Program Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách

Cílem programu Obnova obecního a krajského majetku obcí po živelních pohromách je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy. Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku.

Příjem žádostí:

 • Žádosti začne přijímat Státní fond podpory investic od 2. července 2021.

Příjemci podpory:

 • Obce a kraje zasažené živelní pohromou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Na rekonstrukci krajského nebo obecního majetku poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového. 
  • Dopravní infrastruktury.
  • Veřejného osvětlení.
  • Infrastruktury cestovního ruchu.
  • Veřejných budov.
  • Sportovní infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul č. 1: Je určen pro řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž byly vyhlášeny krizové stavy, aktuálně tedy pro území Hodonínska a Břeclavska, pro které JM kraj vyhlásil stav nebezpečí.
 • Obcím až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce: 
  • obec do 3 tis. obyvatel: až do výše 90 % obec,
  • od 3 001 do 10 tis. obyvatel: až do výše 80 %
  • obec nad 10 tis. obyvatel: až do výše 70 %.
 • V případě, že výše vlastních nákladů všech akcí obce přesáhne 25 % rozpočtu obce v roce 2021, může obec požádat ministryni pro místní rozvoj o výjimku na úhradu vynaložených uznatelných nákladů akce ve výši až 100 %.
 • Krajům až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.
 • Dotační titul č. 2: Je určen pro řešení následků pohrom na území krajů a obcí  pro něž byly vyhlášeny krizové stavy.
 • Obcím až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce: 
  • obec do 3 tis. obyvatel: až do výše 70 %,
  • obec od 3 001 do 10 tis. obyvatel: až do výše 60 %,
  • obec nad 10 tis. obyvatel: až do výše 50 %.
 • Krajům až do výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.

Specifika a omezení:

 • MMR vyhlásí výzvu pro podání žádostí o dotace, jakmile postižené obce budou mít odklizeny největší škody a budou mít sečteny všechny ztráty.
 • Žádosti o dotaci a investiční záměr bude schvalovat MMR.
 • Obce a kraje mohou předkládat i neproplacené faktury, nemusí tedy nic financovat předem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru