Přeskočit na obsah

MMR — Výzva č. 93 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II

Dotace na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 1. 2020, 12:00 do 27. 2. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti kraje jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6.
 • Nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti kraje jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 5 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Křížové financování není možné.
 • Území realizace: Území uhelných regionů (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru