Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – Výzva k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje programové období 2021 – 2027

stažený soubor
Share Button

Jedná se o dotace na realizaci projektů ve venkovském území České republiky pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Integrované strategie mohou být širšího zaměření, financovány z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 8. 11. 2021 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat pouze MAS, případně příslušná právnická osoba, jež MAS zřídila jako svoji organizační složku(o.p.s., ústav).

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace integrovaných projektů v rámci jednotlivých operačních programů:
  • Integrovaný regionální operační program (IROP) – podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmetálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech;
  • Operační program zaměstnanost plus (OPZ+) – sociální začleňování, posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminace a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin;
  • Operační program životní prostředí (OP ŽP) – podpora energetické účinnosti a snižování emisní skleníkových plynů;
  • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 -2027 ( OP TAK) - posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic;
  • Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP) - podporovat zaměstnanost, růst, generovou rovnost, včetně žen v zemědělství, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně oběhového biohospodářství a udržitelnosti obhospodařování lesů;

Forma a výše podpory:

 • Na podporu SCLLD je v rámci každého programu vyčleněna vybraná částka.

Specifika a omezení:

 • Způsobilými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, jež úspěšně splnily podmínky kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 a byla jim schválena Koncepční část strategie CLLD v rámci hodnocení žádostí podaných do Výzvy k předkládání koncepčních částí strategií CLLD 21-27 (CLLD_21_004) v Monitorovacím systému 2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>