Přeskočit na obsah

MO ČR Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace doručené  od 1. 11. 2023, 00:01 hodin do 31. 1. 2024, 23:59.

Příjemce podpory:

 • Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn; a současně: 
  • u něj v období předchozích dvou let nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně způsobené nedostatky v hospodaření s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu kapitoly ministerstva na péči o válečné hroby,
  • v předchozích dvou letech vyúčtoval prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly ministerstva na péči o válečné hroby úplně, správně a včas.

Typy podporovaných projektů:

 • Údržba válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytované dotace je 50 000 Kč.
 • Dotace na realizaci akce je max. 80 % z celkových nákladů na stavební část realizace akce.
 • Pro rok 2025 jsou alokovány zdroje státního rozpočtu na poskytování účelových dotací oprávněným žadatelům na zabezpečení kontinuální péče o válečné hroby na území ČR ve výši 15 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena pro období od 1. 1. 2025 do 30. 11. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru