Přeskočit na obsah

MO ČR — Péče o válečné veterány a bývalé vojáky

Finanční podpora na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, na rekreační pobyty a příspěvek na závodní stravování pro válečné veterány a jejich manželky nebo manžele, družky nebo druhy a registrované partnery nebo partnerky.

Příjem žádosti:

  • Poskytnutí finanční podpory na rok 2021 (formuláře budou zveřejněny v průběhu měsíce prosince).

Příjemci podpory:

  • Váleční veteráni a jejich manželky nebo manželé, družky nebo druzi a registrovaní partneři nebo partnerky.

Typy podporovaných projektů:

  • Finanční podpora na lázeňskou léčebně rehabilitační péči.
  • Finanční podpora na rekreační pobyt.
  • Příspěvek na stravování pro válečného veterána, požívajícího dávky důchodového pojištění.

Forma a výše podpory:

  • Finanční podpora se poskytuje v nepeněžité formě, válečnému veteránovi-důchodci a jeho manželce je lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo rekreační pobyt poskytnut za cenu sníženou o přiznanou finanční podporu.
  • Příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytnout do výše 25 000 Kč.
  • Finanční podporu na rekreační pobyt lze poskytnout do výše 6 000 Kč na rekreační pobyt v České republice a v zahraničí, účastní-li se pobytu válečný veterán sám a do výše 12 000 Kč účastní-li se spolu s ním rekreačního pobytu jeho manželka (manžel), družka (druh) nebo registrovaný partner (partnerka).
  • Příspěvek na stravování z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany lze válečným veteránům-důchodcům poskytnout pouze ve vlastních (rezortních) stravovacích zařízeních.

Specifika a omezení:

  • V jednom kalendářním roce lze válečnému veteránovi-důchodci poskytnout finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyt pouze jednou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru