Přeskočit na obsah

MO PLZEŇ 3 — Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let na MO Plzeň 3.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2022, 0:00:00 do 31. 1. 2023, 12:00:00.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace: spolky či pobočné spolky (tělovýchovné jednoty a sportovní kluby), obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, příspěvkové organizace (různých forem a zřizovatelů) a fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora pravidelné celoroční aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu.
  • Podpora jednorázových akcí pro děti a mládež v oblasti sportu.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2023 pro tento dotační program: 1 730 000 Kč.
  • Maximální výše dotace se v jednotlivém případě stanovuje na: 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace nesmí být použita na:
    • úhradu občerstvení, pohoštění, dary, úhradu dluhů, splátky půjček, leasingové splátky, investiční výdaje, tvorbu kapitálového jmění, daně, pokuty, smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, úroky, manka, a škody.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru