Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MO Plzeň 7 – Radčice – Podpora kultury a kulturních aktivit

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.
Share Button

Dotace na podporu pravidelné i jednorázové společenské kulturní činnosti vyplňující volný čas a podílející se na zlepšení kulturního života občanů městského obvodu Plzeň 7 – Radčice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 4. do 9. 5. 2022.

Příjemci podpory:

 • Subjekty působící v oblasti kultury se sídlem nebo bydlištěm na území MO Plzeň 7 – Radčice, nebo na území ČR, jejichž projekt je cílen na obyvatele z MO Plzeň 7 – Radčice jako např.:
  • nestátní neziskové organizace – spolky (dříve občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti a další formy nestátních neziskových organizací působících na území MO Plzeň 7 – Radčice,
  • podnikající fyzické či právnické osoby,
  • fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořit pravidelnou i jednorázovou společenskou kulturní činnost vyplňující volný čas a podílející se na zlepšení kulturního života občanů městského obvodu Plzeň 7 – Radčice:
 • pořádáním kulturních akcí,
 • provozováním umělecké činnosti v různých oblastech kultury (divadlo, hudba, tanec, přehlídky, výtvarné umění, umělecká řemesla, festivaly, výstavy apod.)

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 20 000 Kč,
 • maximálně však do výše 75 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotační program je určen na úhradu přímých nákladů spojených s organizací a pořádáním kulturních akcí:
 • například ozvučení, moderování, terénní úpravy, úklidové služby, bezpečnostní a zdravotní zajištění, nákup materiálu vztahujícího se k uspořádání dané akce, krátkodobé pronájmy zařízení a prostor (zejména za účelem organizace a samotného konání kulturní akce), pronájem tribuny, podia, toalet a časomíry včetně dopravy a instalace, nákup věcných cen, organizační a technické zajištění akce, reklama a propagace dotované akce a další náklady bezprostředně související s organizací a přípravou kulturní akce

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>