Přeskočit na obsah

Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy

Cílem podpory je zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředí, převedení části přeprav na vnitrozemskou vodní nákladní dopravu a zvýšení bezpečnosti.

Příjem žádostí:

 • Od 15.9. 2014 do 31.10. 2014.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky bez ohledu na státní příslušnost provozovatele.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram 1 – Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek (nízkoemisní pohonné jednotky a přímo související návazné prvky, pomocné agregáty) s předpokládaným finančním objemem podpory ve výši 10 000 000 Kč.
 • Podprogram 2 – Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality(pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru, zvýšení jícnů, přepravní rámy na osobní automobily) s předpokládaným finančním objemem podpory ve výši 10 000 000 Kč.
 • Podprogram 3 – Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy (dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením, výměna obšívek, zhotovení ocelových podlah nákladových prostorů, vybavení radarovým zařízením, vybavení autopilotem) s předpokládaným finančním objem podpory ve výši 10 000 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • Maximální míra podpory bude činit 49 % způsobilých výdajů.
 • Podpora bude poskytnuta ve formě nenávratné přímé dotace.
 • Podpora se nesmí kumulovat s ostatní podporou na tytéž způsobilé náklady.
 • Na podporu z veřejných rozpočtů ČR i EU není právní nárok.
 • Celková míra podpory se skládá: z prostředků veřejných rozpočtů ČR – 15 % celkové podpory, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – tvoří zbývajících 85 % podpory.
 • Celková předpokládaná alokace pro tuto výzvu je 30 000 000 Kč, z toho 25 500 000 Kč z fondu ERDF a 4 500 000 Kč ze státního rozpočtu ČR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7710”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru