Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj — Asistenční vouchery Moravskoslezského kraje

Cílem dotačního programu je poskytnutí účelové neinvestiční dotace formou tzv. asistenčního voucheru, a to veřejným vysokým školám na území MSK na zpracování projektového záměru tak, aby byl v souladu s krajskou RIS3 strategií. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 24. 6. 2024 do 31. 12. 2025.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být veřejná vysoká škola se sídlem na území MSK.

Typy podporovaných aktivit:

  • Hlavním záměrem poskytovatele je prostřednictvím poskytování voucherů zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity v MSK v souladu s potřebami RIS3 strategií na národní i krajské úrovni a koordinace přípravy projektových záměrů v kraji.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace je 500 000 Kč, 
  • minimální výše dotace je 100 000 Kč na 1 voucher.
  • Poskytovatel se podílí na úhradě nákladů projektu maximálně 85 %.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován a zároveň mít dopad na území MSK.
  • Jeden žadatel může podat max. 5 žádostí v celkové výši max. 1 000 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru