Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj — Dotační program na podporu péče o duševní zdraví

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 do 11. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a / nebo poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním.
  • Hlavním smyslem multidisciplinární terénní spolupráce je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných osob s duševním onemocněním do běžné komunity, a to podporou poskytování služby v přirozeném prostředí klienta/pacienta.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jeden projekt je 500 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných nákladů realizovaných projektů maximálně 80 %.
  • Dotace je určena na podporu činností, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Specifika a omezení:

  • Dotace v tomto programu nebudou poskytovány příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
  • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru