Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Moravskoslezský kraj – Dotační program na podporu rozvoje zdravotní části multidisciplinárních terénních týmů v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním

shutterstock_154772753.jpg
Share Button

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 10. 2021 do 27. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a / nebo poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním.
  • Hlavním smyslem multidisciplinární terénní spolupráce je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných osob s duševním onemocněním do běžné komunity, a to podporou poskytování služby v přirozeném prostředí klienta/pacienta.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jeden projekt je 500 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných nákladů realizovaných projektů maximálně 80 %.
  • Dotace je určena na podporu činností, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Specifika a omezení:

  • Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
  • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>