Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj — Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí

Dotace na  udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, případně na území mimo Moravskoslezský kraj, pokud to povaha aktivit vyžaduje (např. územní přesah Beskyd a Jeseníků).

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí je  od 24. 6. 2024 do 1. 7. 2024 včetně. 

Příjemci podpory:

 • Příjemci podpory mohou být právnické osoby provozující destinační managementy turistických oblastí Moravskoslezského kraje: 
  • Turistická oblast Beskydy-Valašsko: Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., IČ 29392055,
  • Turistická oblast Jeseníky-východ: Euroregion Praděd, IČ 69594074,
  • Turistická oblast Opavské Slezsko: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., IČ 04597486,
  • Turistická oblast Ostravsko: Černá louka s.r.o., IČ 26879280,
  • Turistická oblast Poodří: Turistická oblast Poodří, z. s., IČ 09696113,
  • Turistická oblast Těšínské Slezsko: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, IČ 44741031.

Typy podporovaných projektů:

 • Důvodem podpory stanoveného účelu je udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, případně na území mimo Moravskoslezský kraj, pokud to povaha aktivit vyžaduje (např. územní přesah Beskyd a Jeseníků).

Forma a výše podpory:

 • V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 4 500 000 Kč. Z toho: 
  1. na paušální část dotací celkem 2 520 000 Kč,
  2. na část dotací na aktivity 1 980 000 Kč.
 • Dotace bude mít neinvestiční charakter a bude rozdělena na 2 části, a to na: 
  1. paušální část dotace na provoz určenou na administrativní náklady, nájem, energie, telefony, spotřební kancelářský materiál, cestovné na zasedání poradního sboru, cestovné na aktivity síťování partnerů, služby související s provozem žadatele (účetnictví apod.), softwarové vybavení. Maximální výše paušální části dotace je 35 000 Kč/1 měsíc. Příjemce dotace může v žádosti o zaslání splátky paušální části dotace uvést i nižší částku. Paušální část dotace je možno požadovat za období od 1. 11. 2024 do 31. 10. 2025.
  2. projektovou část dotace na aktivity destinačního managementu turistické oblasti vyplývající z akčního plánu. Maximální výše této části dotace pro 1 příjemce je až 330 000 Kč a bude vypočtena takto:

  Výše projektové části dotace = výše projektové části dotace v žádosti o dotaci (max. 330 000) počet přidělených bodů/100.

 • Maximální výše procentního podílu dotace poskytovatele na uznatelných nákladech na aktivity destinačního managementu turistické oblasti (projektová část dotace) bude činit 80 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt bude realizován v období od 1. 11. 2024 do 31. 10. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru