Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Moravskoslezský kraj – Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí

landscape-3379250__340
Share Button

Dotace na podporu jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazují na Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2020.

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí je  od 1. 4. 2022 do 8. 4. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • Příjemci podpory mohou být právnické osoby provozující destinační managementy turistických oblastí Moravskoslezského kraje:
  • Turistická oblast Beskydy-Valašsko: Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., IČ 29392055,
  • Turistická oblast Jeseníky-východ: Euroregion Praděd, IČ 69594074,
  • Turistická oblast Opavské Slezsko: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., IČ 04597486,
  • Turistická oblast Ostravsko: Černá louka s.r.o., IČ 26879280,
  • Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko: Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., IČ 02111942,
  • Turistická oblast Těšínské Slezsko: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, IČ 44741031.

Typy podporovaných projektů:

 • Důvodem podpory stanoveného účelu je udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, případně na území mimo Moravskoslezský kraj, pokud to povaha aktivit vyžaduje (např. územní přesah Beskyd a Jeseníků).

Forma a výše podpory:

 • V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 6 000 000 Kč. Z toho:
  1. na paušální část dotací celkem 3 360 000  Kč,
  2. na část dotací na aktivity 2 640 000 Kč.
 • Maximální výše procentního podílu dotace poskytovatele na uznatelných nákladech na aktivity destinačního managementu turistické oblasti bude činit:
  • 85 % v případě, že příjemce nejpozději se závěrečným vyúčtováním dotace doloží doklad o úspěšné realizaci svého projektu v rámci NPPCR s celkovými uznatelnými náklady nad 500 000 Kč (ukončení projektu NPPCR v rámci období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2023),
  • 80 % v případě, že příjemce nejpozději se závěrečným vyúčtováním dotace doloží doklad o úspěšné realizaci svého projektu v rámci NPPCR s celkovými uznatelnými náklady do 500 000 Kč (ukončení projektu NPPCR v rámci období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2023), nebo doloží doklad o tom, že realizoval schválený projekt z oblasti cestovního ruchu financovaný z národních nebo evropských prostředků alespoň z části v období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2023,
  • 60 % v případě nedoložení dokladu o úspěšném podání svého projektu v rámci národních nebo evropských programů zaměřených na podporu cestovního ruchu.

Specifika a omezení:

 • Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity pro území, které spadá do územního vymezení daných destinací.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>