Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj — Program Finanční nástroj JESSICA III

Cílem programu je poskytovat zvýhodněný úvěr na rozvojové projekty v Moravskoslezském kraji, které nejsou dostatečně finančně podporovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů a národních dotačních programů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o úvěr se přijímají průběžně ode dne 1. 7. 2021.
 • Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo program kdykoliv ukončit.

Příjemci podpory:

 • a) Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na území Moravskoslezského kraje (vyjma statutárních měst) nebo
 • b) svazky obcí a mikroregiony dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) se sídlem v Moravskoslezském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou investiční projekty z níže uvedených oblastí: 
  • Bydlení (Nové zóny pro bydlení, startovací byty).
  • Brownfieldy/Startovací dílny/kanceláře.
  • MS EPC (Energy Performance Contracting, tj. energetické služby se zárukou – pouze projekty, jejichž náklady jsou hrazeny žadatelem).
  • Spolufinancování (kofinancování) vlastního podílu projektů podpořených z externích zdrojů operačních programů EU, národních dotačních titulů nebo komunitárních programů) národních dotačních titulů nebo komunitárních programů).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše požadovaného úvěru žadatelům je 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadovaného úvěru je 35 000 000 Kč.
 • Minimální a maximální výše poskytnutého úvěru představuje předpokládanou hodnotu uznatelných nákladů vynásobených koeficientem financování dle čl. IV programu.
 • Úroková sazba úvěru je v % p. a. ve výši 50 % z hodnoty 3‑měsíčního PRIBORU, min. však 0 % p.a.
 • Procentuální výše pro oblasti 1 – 3 výše financování uznatelných nákladů projektu pro obce :

  • do 1 000 obyv.– 90%
  • 1001–5000 obyv.– 80%
  • 5001–10 tis. obyv.– 70%
  • 10 001–50 tis. obyv.– 60%
 • Výše financování uznatelných nákladů projektu pro svazky obcí a mikroregiony je 60 %.
 • Procentuální výše pro oblast 4
 • Výše financování uznatelných nákladů projektu pro obce bez ohledu na velikost obce je 100%. Svazky obcí a mikroregiony nejsou podporovány.

Specifika a omezení:

 • Doba splatnosti úvěru bude určena individuálně v úvěrové smlouvě, a to na základě podané žádosti o poskytnutí úvěru, maximálně však 15 let od data rozhodnutí orgánu kraje o poskytnutí úvěru, bez ohledu na datum čerpání a počtu načerpaných tranší.
 • Úvěr je možné kdykoliv předčasně splatit bez vedlejších poplatků nebo sankcí.
 • V rámci programu může mít vždy jeden žadatel aktivní pouze jeden úvěr.
 • Příjemci podpory musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru