Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Moravskoslezský kraj – Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality

shutterstock_112832212.jpg
Share Button

Dotace na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality mohou získat církevní právnické osoby, spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Místem realizace je lokalita Moravskoslezského kraje. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí je od 29. 10. 2020 do 6. 11. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, příspěvkové organizace obcí, obce, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

  • NAPK 1/21 Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy.
  • NAPK 2/21 Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele.
  • NAPK 3/21 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních, osvětových aktivit a pořízení bezpečnostně technických prvků.

Forma a výše podpory:

  • NAPK 1/21: Minimální výše poskytnuté dotace je 30 000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace je 80 000 Kč. Dotace je poskytována do výše 50 %.
  • NAPK 2/21: Minimální výše poskytnuté dotace je 30 000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace je 80 000 Kč. Dotace je poskytována do výše 70 %.
  • NAPK 3/21: Minimální výše poskytnuté dotace je 30 000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace je 80 000 Kč. Dotace je poskytována do výše 70 %.

Specifika a omezení:

  • Příjemci dotace musí projekt (včetně všech jeho aktivit) realizovat na území Moravskoslezského kraje. Výjimkou je aktivita č. 9 (zvýšení odbornosti pracovníků působících v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů) u dot. titulu 3/21, kterou je možno realizovat mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že její výstupy musí být využity na území Moravskoslezského kraje.
  • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jednu žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>