Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj — Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality

Dotace na podporu snížení výskytu kriminality a dalších sociálně rizikových jevů na území Moravskoslezského kraje. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 28. 11. 2022 do 5. 12. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, příspěvkové organizace obcí, obce, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence kriminality ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). Tato podmínka se netýká příspěvkových organizací obcí a obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • NAPK 1/23 Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy.
  NAPK 2/23 Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele.
  NAPK 3/23 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních, osvětových aktivit a pořízení bezpečnostně technických prvků.

Forma a výše podpory:

 • NAPK 1/23: Minimální výše poskytnuté dotace je 30 000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace je 80 000 Kč. Dotace je poskytována do výše 70 %.
 • NAPK 2/23: Minimální výše poskytnuté dotace je 30 000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace je 80 000 Kč. Dotace je poskytována do výše 70 %.
 • NAPK 3/23: Minimální výše poskytnuté dotace je 30 000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace je 80 000 Kč. Dotace je poskytována do výše 70 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jednu žádost.
 • Realizace projektu byla zahájena nejdříve ode dne 1. 1.  2023, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2023.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru