Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj — Program na podporu projektů ve zdravotnictví

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit projekty organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Dotační program je určen na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 1. 2022 do 12. 1. 2022.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace, tj. církevní právnické osoby, spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem tohoto dotačního programu je podpořit projekty organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Dotační program je také určen na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt je 80 000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných nákladů realizovaných projektů maximálně 70 %.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru