Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj — Program na podporu projektů ve zdravotnictví

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit projekty organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Dotační program je určen na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2024 do 11. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem tohoto dotačního programu je podpořit projekty organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Dotační program je také určen na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt je 80 000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných nákladů realizovaných projektů maximálně 70 %.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.
  • Realizace projektu bude zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2024, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru