Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj — Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách

Účelem dotačního programu je podpora rodin a dětí v jejich přirozeném prostředí, prevence jejich ohrožení a umísťování do ústavní péče, rozvoj a propagace náhradní rodinné péče a také podpora dobrovolnictví s cílem předcházet sociálnímu vyloučení rodin s dětmi a osobami do 60 let se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je  od 10. 11. 2023 do 16. 11. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Subjekty (spolky, evidované právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné právnické osoby) vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.
 • Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a. — c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se k danému dotačnímu titulu.
 • Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.
 • Obce se sídlem na území Moravskoslezského kraje.
 • Právnické osoby, které jsou vysílajícími organizacemi (podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů).

Typy podporovaných projektů:

 • PDČ 1/24 Podpora služeb pro rodiny pro rok 2024.
 • PDČ 2/24 Podpora a realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým.
 • PDČ 3/24 Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu.
 • PDČ 4/24 Podpora ohroženým dětem (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) – aktivity směřující k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoji rodičovských kompetencí, vedení dětí k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti.
 • PDČ 5/24 Podpora dobrovolnictví pro rodiny s dětmi a osoby do 60 let se zdravotním postižením v přirozeném prostředí osob a v sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • PDČ 1/24 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 70 000 Kč a míra dotace 50 % uznatelných nákladů projektu.
 • PDČ 2/24 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • PDČ 3/24 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 90 % uznatelných nákladů projektu.
 • PDČ 4/24 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • PDČ 5/24 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 80 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace jsou povinni projekt (vč. všech jeho aktivit) realizovat na území Moravskoslezského kraje.
 • U dotačního titulu PDČ 5/24 nesmí být dotace použita k financování registrované sociální služby.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru