Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj — Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách

Podpora bude zaměřena na pro-rodinné aktivity realizované za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny. Podporovány budou projekty zaměřené na podporu hodnot rodiny, mezigeneračního soužití a stmelení rodinné komunity, dále projekty zaměřené na rozvíjení a upevnění komunikačních dovedností.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od  28. 11. 2022 do 5. 12. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • Subjekty (spolky, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné právnické osoby, případně fyzické osoby) vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.
 • Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a. — c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se k danému dotačnímu titulu.
 • Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.
 • Obce se sídlem na území Moravskoslezského kraje.
 • Právnické osoby, které jsou vysílajícími organizacemi (podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů).

Typy podporovaných projektů:

 • PDČ 1/23 Podpora služeb pro rodiny pro rok 2023.
 • PDČ 2/23 Podpora a realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým.
 • PDČ 3/23 Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu.
 • PDČ 4/23 Podpora ohroženým dětem (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) – aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení dětí k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti.
 • PDČ 5/23 Podpora dobrovolnictví pro rodiny s dětmi a osoby do 60 let se zdravotním postižením v přirozeném prostředí osob a v sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • PDČ 1/23 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 70 000 Kč a míra dotace 50 % uznatelných nákladů projektu.
 • PDČ 2/23 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • PDČ 3/23 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 90 % uznatelných nákladů projektu.
 • PDČ 4/23 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • PDČ 5/23 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 80 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace jsou povinni projekt (vč. všech jeho aktivit) realizovat na území Moravskoslezského kraje.
 • Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru