Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Moravskoslezský kraj – Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách

family-3062249__340
Share Button

Podpora bude zaměřena na pro-rodinné aktivity realizované za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny. Podporovány budou projekty zaměřené na podporu hodnot rodiny, mezigeneračního soužití a stmelení rodinné komunity, dále projekty zaměřené na rozvíjení a upevnění komunikačních dovedností.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 16. 11. 2021 do 23. 11. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

 • Subjekty (spolky, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné právnické osoby, případně fyzické osoby) vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.
 • Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a. – c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se k danému dotačnímu titulu.
 • Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.
 • Obce se sídlem na území Moravskoslezského kraje.
 • Právnické osoby, které jsou vysílajícími organizacemi (podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů).

Typy podporovaných projektů:

 • PDČ 1/22 Podpora služeb pro rodiny pro rok 2022
 • PDČ 2/22 Podpora a realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým
 • PDČ 3/22 Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu
 • PDČ 4/22 Podpora ohroženým dětem (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) – aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení dětí k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti
 • PDČ 5/22 Podpora dobrovolnictví v sociálních službách a v přirozeném prostředí osob

Forma a výše podpory:

 • PDČ 1/22 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 70 000 Kč a míra dotace 50 % uznatelných nákladů projektu.
 • PDČ 2/22 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • PDČ 3/22 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 90 % uznatelných nákladů projektu.
 • PDČ 4/22 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.
 • U podprogramu 5/21 činí minimální výše dotace 30 000 Kč, maximální výše 100 000 Kč a míra dotace 70 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace jsou povinni projekt (vč. všech jeho aktivit) realizovat na území Moravskoslezského kraje.
 • Žadatel je oprávněn předložit maximálně dva projekty v rámci každého dotačního titulu tohoto programu kromě dotačního titulu PDČ 5/22, do nějž je žadatel oprávněn předložit maximálně 3 projekty.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>