Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Moravskoslezský kraj – Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – druhá výzva

network-3694931__340
Share Button

Dotace  na pořízení set top boxu ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb pro příjem televizního vysílání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2021 do 3. 3. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby:
  • obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo krajem působící v sociální oblasti, spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti, obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je prostřednictvím finanční podpory kraje přispět vybraným pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2.
  • Pořízení set top boxu ke každému televiznímu přijímači využívaného v zařízení sociálních služeb.
  • Pořízení televizního přijímače využívaného v zařízení sociálních služeb.
  • Nezbytná úprava anténního systému (STA).

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční podpora nepřesáhne:
  • částku 50 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou max. 50 lůžek,
  • částku 100 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou max. 100 lůžek,
  • částku 150 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou max. 150 lůžek,
  • částku 200 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou max. 200 lůžek,
  • částku 300 000 Kč pro jednoho žadatele zařízení sociálních služeb s kapacitou max. 300 lůžek,
  • částku 400 000 Kč pro jednoho žadatele zařízení sociálních služeb s kapacitou max. 400 lůžek,
  • částku 500 000 Kč pro jednoho žadatele zařízení sociálních služeb s kapacitou více než 400 lůžek.

Specifika a omezení:

 • Žadatel podává v rámci dotačního programu pouze jednu žádost o finanční podporu, tj. jednorázově za všechny sociální služby uvedené v článku V odst. 2 písm. a., na které žádá podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>