Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Moravskoslezský kraj – Program Vstupy do turistických atraktivit zdarma

waterfall-3961311__340
Share Button

Cílem dotačního programu je podpořit sektor cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v souvislosti s jeho výrazným utlumením v důsledku šíření nemoci Covid-19 a návazných vládních opatření, a to prostřednictvím opatření ke zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 7. 2020 do 12. 7. 2020.

Příjemci podpory:

 • Subjekt, který provozuje technickou, historickou, kulturní nebo přírodní turistickou atraktivitu (hrady, zámky, muzea, galerie, výstavy, návštěvnické okruhy ve výrobních závodech, rozhledny, dinoparky, arecheoparky, ZOO, apod.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je umožnit široké veřejnosti bezplatný vstup do turistických atraktivit v průběhu měsíců září a října roku 2020, a tím prodloužit letní turistickou sezónu. Zvýšením návštěvnosti se předpokládá i zvýšení tržeb u dalších provozovatelů služeb či prodejců zboží v sektoru cestovního ruchu (ubytování, restaurační zařízení, prodej suvenýrů, sportovně-rekreační aktivity, apod.).
 • Z prostředků tohoto dotačního programu bude provozovatelům turistických atraktivit kompenzován ušlý příjem ze vstupného.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na projekt: 5 000 Kč, maximální výše dotace na projekt: 12 000 000 Kč
 • Dotace bude mít neinvestiční charakter.
 • Maximální výše dotace, o jejíž poskytnutí bude moci žádat konkrétní žadatel, bude stanovena takto:
  • Část jednotková nahrazuje příjemci ušlý příjem ze vstupného za měsíce září a říjen 2020, které by bylo za běžných provozních podmínek přijato od návštěvníků. Výše jednotkové části se bude rovnat výši tržeb z prodeje vstupného v provozované turistické atraktivitě za období září a říjen roku 2019. Byla-li turistická atraktivita v roce 2019 provozována jen po část období září a října, bude výše jednotkové části stanovena jako součin výše tržeb z prodeje vstupného z období září a říjen 2019 a podílu počtu dní, po které bude veřejnosti umožněn v září a říjnu 2020 vstup do turistické atraktivity zdarma, a počtu dní, po které byla turistická atraktivita provozována v září a říjnu 2019. Nebyla-li v roce 2019 turistická atraktivita v září a říjnu vůbec provozována, bude se při stanovení výše jednotkové části vycházet z údajů z nejbližšího dřívějšího roku, kdy byla provozována.
  • Část pevná je určena na pokrytí nákladů, které příjemci vzniknou v souvislosti se zapojením se do programu a představují zejména zvýšené mzdové náklady, náklady na pořízení drobného hmotného majetku, zvýšené hygienické požadavky a doprovodné administrativní výdaje. Výše pevné části bude činit 15 % maximální výše části jednotkové, resp. v případě, že maximální výše jednotkové části nepřesáhne 55 000 Kč, 30 % maximální výše části jednotkové. Spočívá-li realizace projektu v provozování více turistických atraktivit, bude procentní sazba pevné části vycházet ze součtu maximálních výší jednotkových částí vztahujících se k jednotlivým turistickým atraktivitám.

Specifika a omezení:

 • Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>