Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj — Dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb

Dotace na dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 6. 2024 do 24. 6. 2024 včetně.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel, který podal žádost o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole, a nebyla mu poskytnuta dotace do výše optimálního návrhu dotace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 2022, dále na podporu sociálních služeb či kapacit nově zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem “základní” a rovněž k financování služeb, které žádost v řádném kole dotačního řízení nepodaly.

Forma a výše podpory:

  • Dočerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro tento dotační program.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dofinancování se předkládá v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a následně musí být odeslána v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru