Přeskočit na obsah

Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje

Účelem dotačního programu je zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů formou poskytnutí neinvestičních finančních prostředků středním školám vyučujícím technické obory a zároveň zvýšit motivaci středních škol k prezentaci technických oborů
a získání většího zájmu ke studiu technických oborů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 8. 2023 do 5. 9. 2023, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Střední školy zřizované Plzeňským krajem, které jsou vhodným způsobem vybaveny a jsou schopny poskytnout žákům II. stupně základních škol, přípravu pro studium technických oborů na středních školách v Plzeňském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2022“ je vyhlášen za účelem zvýšit motivaci žáků základních škol ke studiu technických oborů a poskytnout účelově finanční prostředky na podporu středních škol.

 • Účelem dotačního programu je zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů formou poskytnutí neinvestičních finančních prostředků středním školám vyučujícím technické obory a zároveň zvýšit motivaci středních škol k prezentaci technických oborů a získání většího zájmu ke studiu technických oborů.

 • Žadatel (střední škola) musí aktivně produktivně pracovat se žáky základních škol v činnostech: 
  • elektrotechnických,
  • stavebních,
  • zpracování kovových materiálů,
  • zpracování dřeva,
  • programování a robotizace v technických oborech vzdělávání,
  • zemědělství,
  • technické semináře.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí garantovat trvání práce se žáky minimálně 2 hodiny týdně po dobu 2 měsíců, tzn. nejméně 8 setkání. To platí i pro technické semináře.
 • Minimální počet žáků ve skupině jsou 4 žáci.
 • Časová realizace projektu: od 2. října 2023 do 30. dubna 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru