Přeskočit na obsah

Motivační program pro lékaře primární péče ve věku nad 65 let v Karlovarském kraji

Účelem dotačního titulu je jednak motivovat lékaře primární péče (a to oborů všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství) starší 65 let, aby nadále provozovali své lékařské praxe a poskytovali zdravotní služby svým pacientům a zároveň je finančně odměnit za to, že se i ve svém seniorském věku starají o pacienty, čímž výrazně napomáhají poskytování zdravotních služeb občanům Karlovarského kraje, kteří by bez jejich péče velmi obtížně získali nového lékaře.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 1. 2024, 9.00 hod. do vyčerpání alokace pro příslušný kalendářní rok (v takovémto případě bude příjem opětovně spuštěn 1. 1. následujícího roku), maximálně do 31. 10. 2028, 14.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel zdravotních služeb, který disponuje oprávněním k poskytování zdravotních služeb pro obory všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie nebo zubní lékařství nebo registrací vydanou v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, s místem poskytování zdravotních služeb na území Karlovarského kraje, který v roce podání žádosti provozoval svou činnost, a to jako:
  • fyzická osoba, která ke dni podání žádosti dosáhla věku minimálně 65 let, a která zároveň splňuje podmínky dotačního programu nebo právnická osoba,
   • která zaměstnává lékaře ve výše uvedeném oboru, který ke dni podání žádosti dosáhl věku minimálně 65 let, a který zároveň splňuje podmínky dotačního programu nebo
   • jejíž statutární orgán je lékař, který je současně odborným zástupcem, ke dni podání žádosti dosáhl věku minimálně 65 let, a který zároveň splňuje podmínky dotačního programu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotačního titulu je jednak motivovat lékaře primární péče (a to oborů všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství) starší 65 let, aby nadále provozovali své lékařské praxe a poskytovali zdravotní služby svým pacientům a zároveň je finančně odměnit za to, že se i ve svém seniorském věku starají o pacienty, čímž výrazně napomáhají poskytování zdravotních služeb občanům Karlovarského kraje, kteří by bez jejich péče velmi obtížně získali nového lékaře. Finanční dotace Karlovarského kraje umožní příjemcům např. zaplatit část úvazku administrativního pracovníka, který jim pomůže zvládnout administrativu spojenou s provozováním jejich ordinace.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí: 3 500 000 Kč pro rok 2024, 3 500 000 Kč pro rok 2025, 3 500 000 Kč pro rok 2026, 3 500 000 Kč pro rok 2027,3 500 000 Kč pro rok 2028.
 • Výše dotace pro 1 lékaře splňujícího podmínky dotačního programu smí činit maximálně 50 000 Kč ročně. Minimální výše dotace není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci může být podávána každoročně do doby ukončení dotačního programu (předpoklad rok 2028).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru