Přeskočit na obsah

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Příspěvek na dojíždění

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny dojíždějícím žákům jako pomoc při odstranění ekonomických překážek při získání sekundárního vzdělávání a podporují tak zvýšení vzdělanosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Od 1. 2. 2019 do 15. 2. 2019 za 1. pololetí školního roku 2018/2019.
  • Od 28. 6. 2019 do 12. 7. 2019 za 2. pololetí školního roku 2018/2019.

Příjemci podpory:

 • Střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje Ústecký kraj.

Typy podporovaných projektů:

 • Nárok na příspěvek vznikne, pokud vzdálenost zastávek meziměstské veřejné dopravy bude 40 km a více – měřeno ze zastávky, která je nejblíže adrese trvalého pobytu žáka, do zastávky, která je nejblíže adrese sídla školy.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek se poskytuje ve výši 1 000 Kč na žáka za pololetí školního roku.

Specifika a omezení:

 • Žák se musí vzdělávat v denní formě studia a nemá žádnou neomluvenou absenci.
 • Celková omluvená absence žáka nepřesáhla 50 %.
 • Příspěvek neobdrží žák, který opakuje ročník a pobíral příspěvek v předchozím období.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru