Přeskočit na obsah

Motivační stipendia žákům vybraných oborů středních škol v Kraji Vysočina

Motivační opatření je zaměřené na posílení zájmu mladých lidí o vyučení ve vybraných oborech (dělnické a řemeslné profese). Formou podpory jsou motivační stipendia poskytovaná žákům ve vybraných oborech středních škol při plnění stanovených podmínek. Žádosti je možné podávat do konce října.

Příjem žádostí:

  • Do 31. 5. 2016.

Příjemci podpory:

  • Žáci středních škol, kteří byli přijati do denního studia na území Kraje Vysočina v oboru, jenž je zařazen do systému poskytování motivačních stipendií.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporované obory najdete v příloze č. 1 — ZDE.

Forma a výše podpory:

  • Základní stipendium činí 400 Kč měsíčně.
  • Prospěchové stipendium činí 1 000 Kč za pololetí školního roku.

Specifika a omezení:

  • Základní stipendium bude poskytnuto žákovi, který splnil následující podmínky: nemá neomluvenou absenci, celková omluvená absence nepřesáhla 90 hodin, žákovi nebylo uděleno kázeňské opatření, žák nebyl klasifikován stupněm nedostatečný, žák nebyl z odborného výcviku klasifikován hůře jak stupněm dobrý.
  • Prospěchové stipendium bude poskytnuto žákovi, který měl průměrný prospěch za pololetí nejhůře 2,5 a současně v žádném předmětu nebyl klasifikován stupněm dostatečný a z odborného výcviku byl hodnocen stupněm výborný.

Doplňující informace:

  • Žádosti se předkládají v uzavřené obálce na Krajském úřadě Kraje Vysočina.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru