Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO – COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

stažený soubor resta
Share Button

Tento program má za cíl podpořit všechny provozovny, které na základě říjnových mimořádných opatření vlády ČR musely omezit činnost nebo úplně zavřít. Jde například o restaurace, fitness centra, kina, kadeřnictví apod.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hod. do 1. března 2021 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelé (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona,
 • kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády od 14. října 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti
 • a který má zaměstnance v pracovním poměru či tzv. „spolupracující osoby OSVČ“ .

Typy podporovaných aktivit:

 • Náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Forma a výše podpory:

 •  400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena:
  • počet dnů je dán dobou mezi 14. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády,
  • v případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek,
  • počítají se zaměstnanci, za které bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.

Specifika a omezení:

 • Pomoc z COVID – Gastro – Uzavřené provozovny je možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy (Antivirus + Covid Nájemné II).
 • Do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>