Přeskočit na obsah

MPO — COVID – SPORT III Lyžařská střediska

Dotace na zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID-19 na podnikatelské subjekty v České republice. Na podporu podnikatelům v oblasti správy a provozování lyžařských středisek, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti, čímž došlo k poklesu tržeb a tím i likvidity.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. února 2021, 09:00 a potrvá do 18. března 2021.

Příjemci podpory:

  • a) Je podnikající fyzickou osobou, nebo je právnickou osobou (vyjma obcí, měst, krajů a ostatní veřejné samosprávy), která je ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky nebo Evropské unie.
  • b) Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, či živnost definovanou jako „provoz lyžařského areálu a přidružených služeb“, provoz lyžařských vleků a lanových drah ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo na základě úředního povolení pro provoz lanových drah.
  • c) V důsledku přijatých krizových opatření3 v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl v rámci jeho podnikatelské činnosti omezen či zakázán prodej služeb v období od 27. 12. 2020 do 22. 1. 2021.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 a poskytnout podporu těm podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR od 27. 12. 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti v podobě provozování a správy lyžařských středisek, čímž došlo k významnému poklesu tržeb a tím i likvidity těchto podnikatelských subjektů.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory na jednoho příjemce se odvíjí jednak od počtu a struktury přepravních zařízení, kdy k 1 místu náleží kompenzace ve výši 210 Kč pro základní vleky, 340 Kč pro neodpojitelné lanové dráhy nebo 530 Kč pro odpojitelné lanové dráhy za 1 den. Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony.

Specifika a omezení:

  • Příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí. 
  • Příjemce podpory je povinen do 10 let od poskytnutí dotace umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru