Přeskočit na obsah

MPO ČR — 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie II. výzva — NPO

Cílem Výzvy je podpora inovativního podnikání a podpora úspěšného zakládání nových podniků v celé České republice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 18 října 2023 do 20. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba bez ohledu na velikost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Poradenské služby na podporu podnikání a ověření business plánů včetně úvodní konzultace podnikatelského záměru poskytované Žadatelem Konečným příjemcům podpory. Níže uvedené aktivity lze kombinovat. Záměrem Poskytovatele je mimo jiné doplnit těmito službami projekt Technologická inkubace a zejména jeho pre-inkubační aktivity.
  • Aktivita A – úvodní konzultace podnikatelského nápadu.
  • Aktivita B – „Zhodnocení podnikatelského nápadu“.
  • Aktivita C – „Rozvoj start-upu“.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace výzvy 91 600 000 Kč.
 • Sazba interních/externích expertů Poskytovatele služeb je 1500 Kč bez DPH/hodinu (nákladová cena). Pokud náklady na služby expertů přesáhnou výši poskytované podpory, doplatek jde k tíži Žadatele o podporu nebo Konečného příjemce podpory.
 • Aktivita A — Základní konzultace — maximální podpora 6 000 Kč bez DPH na jednoho Konečného příjemce.
 • Aktivita B — Zhodnocení podnikatelského nápadu maximální podpora 90 000 Kč bez DPH na jednoho Konečného příjemce.
 • Aktivita C — Rozvoj start-upu — maximální podpora 240 000 Kč bez DPH na jednoho Konečného příjemce.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2024 (Nerozhodne-li Poskytovatel na základě schválení požadovaného posunu termínu jinak).
 • Cílovým územím je celá Česká republika, včetně Hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru