Přeskočit na obsah

MPO ČR — 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie II. výzva — NPO

Cílem Výzvy je urychlení vývoje komerčně použitelných aplikací pro sítě 5. generace pomocí demonstrativních projektů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 7. 2023 do 30. 9. 2023, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Podnik bez ohledu na velikost dle definice v Příloze I GBER, a to zejména podnikatelský subjekt, popř. jiná právnická osoba (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce apod.), které mohou obdržet podporu podle podmínek příslušejícím podniku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořeny budou projekty, které budou počítat s využitím standardů sítí elektronických komunikací 5G dle specifikací 3GPP a budou řádně odůvodněny z pohledu využití vlastností sítí 5G a jejich přidané hodnoty oproti využití sítí nižších generací.
 • Předmětem demonstrativních projektů budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní je vytvoření aplikací nebo jejich dílčích částí (sběr a vyhodnocování dat, monitorovací a řídící systémy atd.), které prokáží používání mobilních sítí 5G, případně kampusových sítí 5G.
 • Demonstrativní projekty představují možnost podpory aplikací digitalizovaných výrobních linek nebo robotizovaných systémů s přímou komunikací uživatelů přes 5G mobilní zařízení nebo komunikace zařízení, nebo strojů/technologií mezi sebou (D2D, M2M).
  • Přínos:
   • snižování výrobních nákladů,
   • zkracování doby výroby,
   • eliminace ohrožení lidského faktoru ve výrobě.

Forma a výše podpory:

 • Podpora na projekt a jednoho Žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč do 10 mil. Kč na jeden Use-case (Indikátor případu užití.
 • Je možno v jednom projektu zahrnout více Use-cases (případů užití) až do maximální výše podpory 50 mil. Kč.
 • Podpora bude poskytnuta vždy v souladu s platnou regionální mapou podpory pro ČR.
 • Míra podpory dle článku 29 GBER — Podpora bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů pro malé a střední podniky a 15 % pro velké podniky (za splnění podmínky podle bodu 2.6) bez ohledu na místo realizace.
 • Míra podpory dle de minimis — Podpora bude poskytována ve výši 80 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025 (Nerozhodne-li Poskytovatel na základě schválení požadovaného posunu termínu jinak).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru