Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO ČR – COVID – Adventní trhy

christmas-market-1864241__340
Share Button

Výzva je zaměřena na podporu podnikatelům v oblasti adventních trhů, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 přímo zabráněno ve výkonu jejich hlavní výdělečné činnosti a ocitly se tak bez hlavního zdroje příjmů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 1. března 2022 od 9:00 hod. do 1. dubna 2022 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o podporu je ten, který splňuje všechny následující podmínky:

  • a) Je fyzickou osobou nebo je právnickou osobou zřízenou podle soukromého práva nebo je příspěvkovou organizací a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
  • b) V důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl v rámci jeho podnikatelské činnosti spojené s provozováním adventních a vánočních trhů omezen či zakázán prodej zboží či prodej nebo poskytování služeb v rozhodném období dle bodu 2.3 Výzvy.
  • c)  je podnikatelským subjektem, který se účastní prodeje v rámci adventních trhů nebo tyto adventní trhy organizuje.
  • d) Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly (nebo nevznikaly) tržby a tím i likvidita.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Výzvy je poskytnout podporu podnikatelům v oblasti adventních trhů, kterým bylo přímo na základě usnesení vlády č. 1066 z 25. listopadu 2021 omezeno provozování adventních a vánočních trhů (tj. příležitostných trhů zřízených pro předvánoční období) a prodej na nich, čímž došlo k okamžité ztrátě tržeb a následné likvidity.
 • Výzva je zaměřena na podporu podnikatelům v oblasti adventních trhů, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 přímo zabráněno ve výkonu jejich hlavní výdělečné činnosti a ocitly se tak bez hlavního zdroje příjmů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace určená na Výzvu je 450 mil. Kč.
 • a) Podpora trhovcům:
  • V případě 1 stánku: 5 tis. Kč/den.
  • V případě 2 stánků: 8 tis. Kč/den.
  • V případě 3 a více stánků: 11 tis. Kč/den.
  •  Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 330 tis. Kč.
 • b) Podpora organizátorům:
  • Podpora bude poskytnuta na základě doložených a prokazatelně uhrazených marně vynaložených nákladů žadatele na organizaci prokazatelně zcela zrušeného adventního trhu, a to ve výši maximálně 80 % z těchto marně vynaložených nákladů.
  • Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje výpočet výše podpory dle Výzvy, se považuje pro adventní trhovce období od 26. listopadu 2021 do 25. prosince 2021 a pro organizátory zrušených adventních trhů od 1. ledna 2021 do 31. prosinec 2021.
 • Podpora nebude poskytnuta organizátorům, jejichž trh nebyl zcela zrušen, ale byl pouze omezen jeho rozsah.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>