Přeskočit na obsah

MPO ČR — Digitální vysokokapacitní sítě – výzva VIII. — 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě Investice č. 2: Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G, Cíl 40A (Správa železnic) — NPO

Dotace na  zvýšení kvality pokrytí signálem 5G (nad rámec již stanovených kritérií pokrytí získaných z aukcí spektra) v železničních koridorech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. září 2023 do 30. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatel o podporu musí splňovat následující podmínky:
  • a) je provozovatelem železniční dopravní cesty (dráhy), na které leží intervenční oblasti uvedené v Příloze č.8,
  • b) má oprávnění k podnikání odpovídající podporované ekonomické činnosti; v rámci této výzvy jsou přípustné následující kategorie CZ-NACE6:
   • 610000 Telekomunikační činnosti (610000 až 619000),
   • 6120 — Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí,
   • 410000 Stavebnictví,
   • 42 Inženýrské stavitelství,
   • 42220 — Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace,
   • 6820 — Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dokrytí vybraných úseků železničních koridorů TEN‑T signálem 5G vyšší úrovně bude realizováno prostřednictvím výstavby dalších základnových stanic nad rámec základnových stanic sítí 5G, které MNO musí uvést do provozu v souladu s Rozvojovými kritérii podmínek aukce kmitočtů 5G. Předmětem podpory je výstavba pasivní infrastruktury základnových stanic sítí 5G, přičemž prostřednictvím veřejné konzultace byla přijata opatření, která ochránila investice MNO a rovněž jejich potenciální investiční záměry.
 • Budování nové pasivní infrastruktury pro mobilní sítě 5G, případně 5G + GSM‑R, včetně realizace společných anténních systémů pro liniové stavby v tunelech;
 • Modernizace stávajících prvků pasivní infrastruktury pro mobilní sítě.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory: Dotace je poskytována ve výši až 100 % z prokázaných celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Dotace v případě žádosti na projekt pro jednu intervenční oblast v rámci výzvy je poskytována minimálně ve výši 0,2 mil. Kč a maximálně ve výši 8,0 mil. Kč. V případě železničních tunelů delších jak 800 metrů je dotace maximálně ve výši 16,0 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 04. 2026 (Nerozhodne-li poskytovatel dotace na základě schválení požadovaného posunu termínu jinak).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru