Přeskočit na obsah

MPO ČR — Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy — výzva V.

Dotace na dokončení digitalizace objektů digitálních technických map, které umožňují přístup k přesným informacím o objektech základní prostorové situace a o poloze a technických specifikacích fyzické infrastruktury veřejných a soukromých subjektů. V rámci výzvy bude digitalizováno nejméně 161 000 hektarů objektů základní prostorové situace a 55 000 km sítí dopravní a technické infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 7. 2023, (9:00:00) do 30. 11. 2023, (12:00:00).

Příjemci podpory:

 • Kraj.
 • Hlavní město Praha.
 • Ředitelství silnic a dálnic a Správa železnic (VPS).

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je digitalizace objektů digitálních technických map krajů ve smyslu § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění účinném od 1. 7. 2024, které umožňují přístup k přesným informacím:
  • o umístění objektů základní prostorové situace,
  • o umístění a vlastnostech objektů dopravní a technické infrastruktury,
  • a digitálních technických map veřejnoprávních správců, které splňují uvedené požadavky na DTM krajů.
 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • a) digitalizace1 objektů ZPS na nedigitalizovaných plochách,
  • b) mapování objektů ZPS, které neleží uvnitř zdigitalizovaných ploch DTM, ačkoliv tyto plochy byly digitalizovány do DTM, a to v případě, že je odůvodněna nutnost takového mapování a příjemce zamezí vzniku rizika dvojího financování,
  • c) digitalizace1 objektů DTI ve veřejném vlastnictví, které dosud nebyly digitalizovány.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována z prokázaných celkových způsobilých výdajů projektu ve výši podle kategorie příjemce takto:
  • Kraje — 100 %.
  • Praha — 100 %.
  • VPS — 50 %.
 • Maximální a minimální dotace na projekt v rámci výzvy není zvlášť stanovena.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 12. 2025, nerozhodne-li poskytovatel jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru