Přeskočit na obsah

MPO ČR — Dotace pro národní kofinancování AI TEF Manufacturing/Výroba v rámci programu Digitální Evropa

Hlavním cílem této výzvy je podpořit vznik a provoz Testovacího a experimentálního zařízení pro umělou inteligenci v oblasti výroby (AI TEF Manufacturing), které pomůže propojit aktéry digitálního ekosystému (vč. evropských a národních digitálních inovačních center) tím, že výzkumným centrům, veřejným subjektům a podnikům, především malým a středním, umožní testovat vyvíjené technologie a ověřovat svá nová řešení na bázi umělé inteligence v reálném výrobním prostředí ještě předtím, než budou plně uvedena na trh.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. června 2023 do 30. června 2023.

Příjemci podpory:

  • Partner konsorcia vybraného testovacího a experimentálního zařízení AI TEF Manufacturing.

Typy podporovaných aktivit:

  • Hlavním předmětem této národní kofinanční výzvy je podpora investice na provoz evropského referenčního testovacího a experimentálního zařízení AI TEF pro oblast Manufacturing/Výroby. Toto zařízení má za cíl vytvořit propojení mezi sektory výzkumu (jako je centrum excelence v oblasti umělé inteligence) a širším hospodářstvím ( vč. evropských a národních digitálních inovačních center) tím, že výzkumným centrům vč. veřejných subjektů a podnikům, především malým a středním, (poskytování služeb velkým podnikům je umožněno, pokud uhradí tržní cenu TEFu podle dostupného ceníku) umožní testovat vyvíjené technologie a ověřovat svá nová řešení umělé inteligence v reálném výrobním prostředí předtím, než svá řešení uvedou plně na trh.
  • AI TEF Manufacturing dále poskytne fyzický či virtuální přístup ke zdrojům, za účelem testování a validace řešení AI. Příkladem takových zdrojů jsou modelové továrny, které kombinují různé technologie, jako je aditivní výroba, obráběcí stroje, inteligentní dopravníkové systémy, automatizované skladování, důvěryhodný a zabezpečený přístup k datům, infrastruktura internetu věcí a další, pokrývající více průmyslových procesů.
  • Pracoviště AI TEF nabídne podporu a osvědčené postupy při implementaci řešení AI, včetně: úplné integrace, průmyslového ověřování a předvádění až po pilotní demonstrace ve vyhrazených montážních linkách a výrobních buňkách.
  • AI TEF bude podporovat testování a vyhodnocování služeb souvisejících s AI, které pokrývají oblasti typu strojového učení, robotiky, plánování a rozvrhování, optimalizace, autokonfigurace, počítačového vidění, autonomního rozhodování, zpracování přirozeného jazyka, automatizované uvažování a interakce s okolím, teorie her, multiagentní a komplexní systémy, verifikační procesy, řešení pro cirkulární procesy a další.

Forma a výše podpory:

  • Plánovaná alokace výzvy: 144 mil. Kč.
  • Míra podpory: 50 %.

Specifika a omezení:

  • Cílové území programu podpory: Celé území České republiky.
  • Termín pro ukončení realizace projektu: Do 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru