Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO ČR – I. výzva Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy

the-internet-4899254__340
Share Button

Cílem výzvy je vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou, jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti, kde tržní řešení nejsou rentabilní a kde existuje jen malá komerční motivace k zavádění takových sítí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 4. 2022 (9:00:00) do 31. 8. 2022 (12:00:00).

Příjemci podpory:

 • a) Podnikatelský subjekt bez ohledu na velikost,
  • demonstrativní výčet typů podporovaných právních forem: podnikající fyzická osoba, akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (s výjimkou bytového), analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt,
 • b) má oprávnění k podnikání odpovídající podporované ekonomické činnosti; v rámci této výzvy jsou přípustné následující kategorie CZ-NACE3 :
 • 610000 Telekomunikační činnosti (610000 až 619000),
 • c) je registrovaný u Českého telekomunikačního Úřadu,
 • d) v případě Fyzické osoby nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou („vysokokapacitních sítí“ či „VHCN“), jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti, kde tržní řešení nejsou rentabilní a kde existuje jen malá komerční motivace k zavádění takových sítí.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována ve výši do 80 % z prokázaných celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Žadatel může požadovat nižší míru podpory, což zvýší bodové hodnocení jeho projektu.
 • Dotace na projekt v rámci výzvy je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč,
 • Maximálně do 230 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nepodporované právní formy jsou státní podnik a národní podnik.
 • Cílové území: Výzva míří potenciálně na území celé České republiky, včetně hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>