Přeskočit na obsah

MPO ČR — I. výzva Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění z Národního plánu obnovy

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 5. 2022 (13:00) do 5. 5. 2023 (13:00).

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky, velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovanými aktivitami jsou: 
  • a) Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
  • b) Rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie (tj. konkrétně výstavba nových rozvodů v rámci stávající SZTE – výstavba nových větví, ale i propojování stávajících větví).
  • c) Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií (např. řídící a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat).

Forma a výše podpory:

 • a) Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí: 50 %.
 • b) Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu. 
  • Celková výše způsobilých výdajů bude vyčíslena na základě maximální měrné investice ve výši 15 000 Kč/úsporu primární energie v GJ.
 • c) Maximální a minimální výše podpory. 
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč, avšak současně maximálně do výše 20 mil. EUR.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2025.
 • Cílové území: Území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru