Přeskočit na obsah

MPO ČR — I. VÝZVA — Projekt systému financování SME prostřednictvím EBSI

Hlavním cílem a předmětem výzvy je vytvoření nástrojů na podporu malých a středních podniků prostřednictvím Evropské infrastruktury postavené na decentralizovaných technologiích, a to na základě cílů Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 11. 2023 do 26. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
 • a) Žadatelem/příjemcem podpory může být:
  • Veřejná vysoká škola.
 • b) Partnerem projektu v režimu neveřejné podpory může být:
  • Veřejná vysoká škola.
 • c) Partnerem projektu v režimu podpory de minimis může být:
  • Nestátní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti.
  • Obchodní korporace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním cílem a předmětem výzvy je vytvoření nástrojů na podporu malých a středních podniků prostřednictvím Evropské infrastruktury postavené na decentralizovaných technologiích, a to na základě cílů Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky, a Strategie podpory malých a středních podniků v České republice pro období 2021–2027.
 • KA 1 Právní a ekonomická analýza a příprava implementace.
 • KA 2 Technologická implementace projektu na infrastruktuře EBSI.
 • KA 3 Pilotní testování, budování a rozvoj ekosystému v návaznosti na KA 1 a KA 2.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace výzvy: 195 000 000 Kč bez možnosti případného následného navýšení.
 • Míra podpory: Dotace je poskytována v plné výši prokázaných celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Výzva je zaměřena na území Evropské Unie.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace 31. 12. 2025 (Nerozhodne-li poskytovatel dotace na základě schválení požadovaného posunu termínu jinak).
 • Cílem ani předmětem výzvy není v žádném případě jakákoliv podpora a využití tzv. kryptoměn, jejich těžby, směny, nebo jiné využití. Oblast tzv. kryptoměn je z této výzvy zcela vyloučena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru