Přeskočit na obsah

MPO ČR — I. výzva Virtuální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy

Dotace na zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 6. 2022, 9:00:00 do 16. 9. 2022, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky.
 • Velké podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Digitalizaci podniků, digitální transformaci podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií, služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů. Digitalizací se rozumí přijímání technologií provozovaných prostřednictvím elektronických zařízení nebo systémů, které umožňují zvýšit funkčnost výrobku, rozvíjet on-line služby, modernizovat postupy nebo přejít na obchodní modely založené na vynechání zprostředkovatelů u výroby zboží a poskytování služeb, což v konečném důsledku vede k transformačnímu dopadu.
 • Podmínky výrazného posunu v digitalizaci:
  • lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání,
  • pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu,
  • pořizovaný SW a licence cloudových služeb musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu,
  • pořizované technologie / služby musí umožnit propojení s vnitropodnikovým systémem.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše de minimis.
 • Dotace je poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů projektu maximálně do výše:
  • Malý podnik 40 %.
  • Střední podnik 30 %.
  • Velký podnik 20 %.

Specifika a omezení:

 • Platí pro celé území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru