Přeskočit na obsah

MPO ČR — II. Výzva Realizace vzdělávání v rámci Reformy č. 2: Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie — NPO

Cílem této výzvy je implementace části reformy č. 2 NPO: Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie, jejímž cílem je vytvoření vzdělávacích kurzů o procesu certifikace, které budou k dispozici zúčastněným stranám. Reforma klade důraz na otázky digitalizace a osvojování nových technologií.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 12. 06. 2024 do 15. 07. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatel musí ke dni podání Žádosti o podporu splňovat následující formální podmínky:
  • a) je subjektem dle usnesení vlády ČR ze dne 10.5.2023 č. 3362, který poskytuje dotace služeb nebo dotace služeb za zvýhodněnou cenu podle zákona č 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) splnil informační povinnost žadatele dle § 14 (3) e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplněním požadovaných informací v AIS MPO;
  • c) nebylo dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o jeho úpadku (pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku a podmínka pro poskytnutí podpory je tak splněna),
  • d) není v likvidaci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity spojené s implementací Reformy č. 2 Národního plánu obnovy: Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie a s podporou české veřejnosti prostřednictvím vytvoření vzdělávacích kurzů v certifikačním procesu v ČR viz příloha č. 05 Vymezení způsobilých výdajů.
 • Podporované aktivity se mohou uskutečnit bez geografického omezení v rámci České republiky.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována maximálně do výše 3 mil. Kč na jeden projekt jednoho žadatele. 
 • Maximální dotace je nepřekročitelná.
 • Podpora bude proplácena ve výši 100 %.

Specifika a omezení:

 • Cílovým územím je celá Česká republika, včetně Hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru