Přeskočit na obsah

MPO ČR — Národní plán obnovy — Výzva II. Central European Digital Media Observatory (CEDMO II.) dle subkomponenty – Investice č. 2

Cílem této Výzvy II CEDMO je podpora prohloubení a rozšíření aktivit Výzvy I CEDMO a rozvoj zejména v rovině geografického pokrytí dalších zemí v regionu a časové prodloužení dosud podporovaných aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o podporu  v roli hlavního žadatele může být organizace pro výzkum a šíření znalostí, neprovozující hospodářskou činnost ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie a v souladu s Provozním ujednáním Národního plánu obnovy.
 • a) Žadatelem/příjemcem podpory může být: 
  • Veřejná vysoká škola.
 • b) Partnerem projektu v režimu neveřejné podpory může být: 
  •  Veřejná vysoká škola.
 • c) Partnerem projektu v režimu podpory de minimis může být: 
  • Veřejnosprávní instituce,
  • Nestátní neziskové organizace: spolky, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Výzvy je zveřejnění výsledků výzkumu střediska Central European Digital Media Observatory uvedených v Revidované PŘÍLOZE návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) (ST 11047/21 INIT; ST 11047/21 ADD 1; ST 11047/21 COR 1) ze dne 8. září 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka a vytvoření prostředí, které umožní komplementární rozšíření a prodloužení aktivit Středoevropského střediska pro sledování digitálních médií (Central European
  Digital Media Observatory, dále jen „CEDMO“), jež byly započaty v rámci veřejných zdrojů z The Connecting Europe Facility (CEF) in Telecom, a které jsou prostředkem pro realizaci akčního plánu boje proti dezinformacím. Uvedené rozšíření aktivit CEDMO bude směřovat do oblasti využití umělé inteligence, které budou mít formou přidané hodnoty další přínos zejména pro Českou republiku.
 • Klíčové aktivity:
  • KA 1 Rozšíření nástrojů CEDMO Trends a CEDMO Index.
  • KA 2 Využití nástrojů umělé inteligence v boji s dezinformacemi v médiích.
  • KA 3 Zvyšování digitální gramotnosti pomocí nástrojů umělé inteligence.
  • KA 4 Využití nástrojů umělé inteligence podporující transformaci médií.
  • KA 5 Regulace využívání umělé inteligence v médiích.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována v plné výši (100 %) prokázaných celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Maximální dotace na projekt je stanovena do výše 175 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Země Evropské Unie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru