Přeskočit na obsah

MPO ČR — NPO — 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie — Certifikace zdravotnických prostředků a leteckých výrobků a organizací

Cílem této výzvy je zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků zejména v oblasti zdravotnických prostředků a leteckého průmyslu na místním i zahraničním trhu prostřednictvím certifikace (např. EU certifikace dle MDR/IVDR, certifikace dle EASA dle Úřadu pro civilní letectví ČR, FAA) a zavádění harmonizovaných mezinárodně přijímaných standardů potřebných pro finální certifikaci.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 11. 1. 2024 do 31. 8. 2024.
  • Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.

Příjemci podpory:

  • A) Právnická osoba bez ohledu na velikost, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání; 
  • b) Je výrobcem zdravotnických prostředků podléhajícím Nařízení MDR 2017/745 či IVDR 2017/746 nebo podléhá výrobkové a procesní certifikaci v letectví.

Typy podporovaných aktivit:

  • Aktivity přímo vedoucí k získání předkládaného certifikátu dokazujícího shodu s legislativními požadavky a standardy (viz. seznam podporovaných certifikátů v příloze č. 05 Vymezení způsobilých výdajů). Podporované aktivity se mohou uskutečnit bez geografického omezení České republiky.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace je stanovena na 50 000 Kč.
  • Podpora je poskytována ve výši maximálně 50 % uznatelných výdajů, vždy však maximálně do výše nevyčerpaného limitu de minimis u příjemce dotace. Maximální absolutní podpora na jednoho příjemce je 1 900 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu 31. 10. 2024. (Nerozhodne-li poskytovatel podpory na základě schválení požadovaného posunu termínu jinak).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru