Přeskočit na obsah

MPO ČR — NPO — 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie VÝZVA III — Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem

Dotace na podporu podnikavosti, podnikání a podporu úspěšného zakládání nových podniků v celé ČR prostřednictvím aktivit, které zajistí osvětu o podnikání, motivaci a podporu k zahájení podnikání, dále „osvětové akce“, které osloví studenty, začínající podnikatele a veřejnost. Součástí jsou i poradenské, konzultační a mentoringové služby zájemcům o podnikání a nově založeným podnikovým iniciativám a začínajícím podnikům.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 2. 2024 do 4. 3. 2024.

Příjemci podpory:

 • Subjekt, jehož žádost o podporu byla na základě hodnotícího procesu schválena a jemuž bylo Poskytovatelem vydáno RoPD.
 • Žadatel musí ke dni podání Žádosti o podporu splňovat následující formální podmínky:
  • a) je subjektem dle usnesení vlády ČR ze dne 10.5.2023 č. 3362 , který poskytuje dotace služeb nebo dotace služeb za zvýhodněnou cenu podle zákona č 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) splnil informační povinnost žadatele dle § 14 (3) e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplněním požadovaných informací v AIS MPO;
  • c) nebylo dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o jeho úpadku (pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku a podmínka pro poskytnutí podpory je tak splněna),
  • d) není v likvidaci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této výzvy je podpora podnikavosti, podnikání a podpora úspěšného zakládání nových podniků v celé ČR prostřednictvím aktivit, které zajistí osvětu o podnikání, motivaci a podporu k zahájení podnikání, dále „osvětové akce“, které osloví studenty, začínající podnikatele a veřejnost. Součástí jsou i poradenské, konzultační a mentoringové služby zájemcům o podnikání a nově založeným podnikovým iniciativám a začínajícím podnikům.
 • Výzva je součástí investice č. 8 NPO: podpora podnikání a podpora úspěšného zahájení nových podniků v celé ČR, maximalizace jejich šancí na úspěšné spuštění podnikatelské činnosti a expanzi na trhu. Součástí opatření jsou poradenské, konzultační a mentoringové služby. Opatření zahrnuje také osvětové kampaně na podporu podnikání. Investice č. 8 přispívá k řešení výzvy, kterou je usnadnění digitalizace a zavádění nových technologií ve společnostech, včetně malých a středních podniků.
 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • Aktivity spojené s organizací a administrací osvětových akcí na podporu podnikavosti, podnikání a inovativních firem v České republice (hackathony, vzdělávací programy na SŠ I VŠ, podpora učitelů a ředitelů SŠ, soutěže, inovační kempy, podpora osvětové činnosti na školách apod.), viz příloha č. 05 Vymezení způsobilých výdajů.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována maximálně do výše 20 mil. Kč na jeden projekt jednoho žadatele. Maximální dotace je nepřekročitelná.
 • Podpora bude proplácena ve výši 100 %.

Specifika a omezení:

 • Cílovým územím je celá Česká republika, včetně Hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru