Přeskočit na obsah

MPO ČR — NPO — 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie Výzva – Internacionalizace začínajících podniků

Cílem této výzvy je implementace investice č. 10 NPO: Internacionalizace začínajících podniků, jejímž cílem je podpořit minimálně 100 start-upů. Investice přispívá k řešení výzvy, kterou je usnadnění digitalizace a zavádění nových technologií ve společnostech, včetně malých a středních podniků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 3. 2024 do 1. 4. 2024.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky a začínající podniky (start-upy, spin-offy a inovativní podniky s deeptech technologiemi) s technologicky nebo procesně inovativním produktem/službou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity spojené s implementací Investice č. 10 Národního plánu obnovy: Internacionalizace začínajících podniků a aktivity k podpoře Konečných příjemců (start-upů, spin-offů, inovativních podniků s deeptech technologiemi) prostřednictvím akceleračních, konzultačních, mentoringových, poradenských, etworkingových a podobných služeb.
 • Žadatel má povinnost sdělit informace nutné pro vykazování společných ukazatelů plnění cílů a celkovou výkonnost Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Pro tuto výzvu se jedná o následující ukazatele:
  • podniky podporované při vývoji nebo zavádění digitálních produktů, služeb a aplikačních procesů,
  • podpořené podniky: mikro a malý podnik / střední podnik,
  • počet účastníků vzdělání nebo školení,
  • počet mladých lidí ve věku 15–29 let, kteří dostávají podporu.
 • Společné ukazatele NPO budou doloženy v termínech, které ukládá Rozhodnutí o poskytnutí podpory (případně dle potřeby i na vyžádání poskytovatele dotace).

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována maximálně do výše 215 mil. Kč při splnění podmínek výzvy. Maximální dotace je nepřekročitelná.
 • Podpora bude proplácena ve výši 100 %.

Specifika a omezení:

 • Cílovým územím je celá Česká republika, včetně Hl. m. Prahy. Dotované aktivity se mohou uskutečnit bez geografického omezení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru