Přeskočit na obsah

MPO ČR — NPO Dotace pro Národní kofinancování Evropských center digitálních inovací (EDIHs) v rámci programu Digitální Evropa I

Dotace na podporu vytvoření a činnost Evropských center digitální inovací (EDIHs) podpořených z programu Digitální Evropa ve výzvě DIGITAL-2021-EDIH-01.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 12. 2023 do 28. 2. 2023.

Příjemci podpory:

  • Evropská centra digitálních inovací za Českou republiku, která byla vybrána Evropskou komisí pro financování z programu Digitální Evropa ve výzvě DIGITAL-2021-EDIH-01 — European Digital Innovation Hubs.
    • Organizace, která v pozici „koordinátora“ zastupuje konsorcium organizací, a podepsala Grant Agreement s Evropskou unií zastoupenou Evropskou komisí v rámci výzvy programu Digitální Evropa: European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01).

Typy podporovaných aktivit:

  • Hlavním předmětem této národní kofinanční výzvy je podpora na vytvoření a činnost Evropských center digitální inovací (EDIHs) podpořených z programu Digitální Evropa ve výzvě DIGITAL-2021-EDIH-01 .
  • Hlavním úkolem těchto center bude poskytování služeb, které podpoří soukromý a veřejný sektor v jejich digitální transformaci. Služby budou poskytovány na otevřeném, transparentním a nediskriminačním základě a budou určeny především (1) malým a středním podnikům (MSP), malé podniky se střední tržní kapitalizací1 a (2) organizacím veřejného sektoru, které vykonávají neekonomické aktivity.

Forma a výše podpory:

  • Plánovaná alokace výzvy: Celková částka 181 mil. Kč.
  • Maximální podpora na projekt: Max. částka 40 mil. Kč.
  • Míra podpory: Max. 50 %.

Specifika a omezení:

  • Termín pro ukončení realizace projektu: Do 30. 6. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru