Přeskočit na obsah

MPO ČR — NPO — Výstavba, rekonstrukce a modernizace distribučních sítí – I. výzva

Cílem výzvy je vytvoření dodatečné kapacity pro připojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí odstraněním jejich úzkých míst na území ČR.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. 1. 2024 (13:00) do 30. 12. 2024 (13:00).

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty, které jsou držiteli licence na distribuci elektřiny vydané Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v distribučním území, kde bude projekt realizován.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace distribučních sítí (např. výstavba nových nebo rozšíření stávajících vedení (nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí), výstavba nových elektrických stanic, obnova a rozšíření stávajících rozvoden, včetně zavedení nového systému řízení výroby elektřiny, zvýšení dimenzování nebo instalace nových transformátorů), které zvýší dodatečnou volnou připojovací kapacitu pro připojení obnovitelných zdrojů energie.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • a) Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí: 80 %.
  • b) Maximální a minimální výše podpory.
 • Plánovaná alokace výzvy: 6,695 mld. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky.
 • Nejzazší datum ukončení projektu 31. 1. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru