Přeskočit na obsah

MPO ČR — NPO — Výzva II. Central European Digital Media Observatory — CEDMO II., subkomponenta: Investice č. 2: Evropské středisko pro sledování digitálních médií

Cílem této Výzvy II CEDMO je podpora prohloubení a rozšíření aktivit Výzvy I CEDMO a rozvoj zejména v rovině geografického pokrytí dalších zemí v regionu a časové prodloužení dosud podporovaných aktivit. 

Příjem žádostí:

 • Zrušení výzvy — aktualizováno 03. 06. 2024.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu jako vyhlašovatel Výzvy Central European Digital Media Observatory – CEDMO II využívá svého práva provádět její změny a tímto danou Výzvu ruší. Důvodem je současné nastavení podmínek tak, že jejich interpretace může bránit potencionálnímu žadateli v účasti. Tyto technické skutečnosti uvedené v textech Výzvy a příloh budou upraveny v nové Výzvě, aby se zabránilo případným nejasnostem do budoucna.
 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. května 2024 (s výhradou možného posunu) do 21. června 2024 (s výhradou možného posunu).

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který
  • byl podpořen v rámci nástroje Programu Digitální Evropa (DIGITAL-2023-DEPLOY-04-EDMOHUBS) Evropské komise a je uveden v Provozním ujednání Národního plánu obnovy,
  • komponenty 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie,
  • a který je Výzkumnou organizací v režimu mimo veřejnou podporu podle Rámce Oprávněný žadatel může do zpracování Výzvy a její realizaci zapojit relevantní partnery s finančním příspěvkem, a to buď
  • Výzkumnou organizaci v režimu mimo veřejnou podporu podle Rámce, anebo
  • Další relevantní partnery v režimu de minimis.

Typy podporovaných aktivit:

 • Věcným zaměřením této Výzvy II CEDMO je podpora prohloubení a rozšíření aktivit Výzvy I CEDMO a rozvoj zejména v rovině geografického pokrytí dalších zemí v regionu a časové prodloužení dosud podporovaných aktivit. Vzhledem k aktuálnímu vývoji v technologické oblasti a jejich dopadu na společnost, je pak druhým, a zcela hlavním pilířem rozšíření CEDMO v oblasti i využití umělé inteligence (AI). Přímo v médiích, zejména pro podporu vzniku nových obchodních modelů, které posílí ekonomickou, a tím i faktickou nezávislost a odolnost nezávislých médií. Třetím pilířem pak je aplikovaný výzkum v oblasti související regulace nejen médií, ale také online prostoru a zejména umělé inteligence (AI).
 • Podmínkou udělení podpory jsou již probíhající aktivity, ke kterým se subjekt podpory zavázal v realizaci projektu v rámci CEF TELECOM a následně DEP.
 • Klíčová aktivita 1 – Rozšíření nástrojů CEDMO Trends a CEDMO Index.
 • Klíčová aktivita 2 – Aplikace generativní umělé inteligence k čelení hrozeb v digitálních médiích.
 • Klíčová aktivita 3 – Digitální gramotnost a umělá inteligence.
 • Klíčová aktivita 4 – Umělá inteligence pro ekonomickou transformaci médií.
 • Klíčová aktivita 5 – Regulace umělé inteligence.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována v maximální výši 175,4 mil. Kč. na projekt.
 • Míra podpory: Dotace je poskytována až do 100 % prokázaných celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. dubna 2026 (Nerozhodne-li poskytovatel podpory na základě schválení požadovaného posunu termínu jinak).
 • Platí pro území České republiky včetně hl. m. Prahy. Žadatel i partner s finančním příspěvkem musí mít v České republice založenou provozovnu nebo odštěpný závod.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru