Přeskočit na obsah

MPO ČR — NPO – Výzva pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků

Dotace na podporu poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace malých a středních podniků působících na českém trhu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 10. 2022 12:00 hod do 31. 3. 2023 19:00 hod. nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Malí a střední podnikatelé.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Výzvy je podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu. Přínosem má být zvýšení konkurenceschopnosti podniku a podpora řešení hospodářských a sociálních následků krize způsobené koronavirovým onemocněním COVID-19.
 • Financování bude poskytováno na nákup služeb poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace. Služby se musí zaměřovat na identifikaci procesů (screening), jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení (nastavení/design) vedoucí k digitální transformaci podniků, která povede ke zvýšení jejich odolnosti vůči následkům krize způsobené epidemií COVID-19, ale také jejich připravenosti čelit v budoucnosti dalším negativním jevům. Služby musí zahrnovat i zhodnocení dopadů a nákladů podniků a doporučení postupů zavádění digitálních inovací. Tyto postupy budou sepsány ve výstupní zprávě dodavatele.
 • Nakupované služby se musí zaměřovat na následující oblasti:
  • nákup a prodej,
  • marketing a péče o zákazníky,
  • kybernetická bezpečnost,
  • projektové a procesní řízení,
  • výroba a technologie,
  • finance (účetnictví a controlling),
  • logistika,
  • komunikace a vzdělávání zaměstnanců,
  • datová integrace a analýza.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele v rámci podpory de minimis, poskytované v Kč, činí 200 000 EUR podle kurzu Evropské centrální banky platného ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 • Minimální výše dotace na žádost činí 50 tis. Kč.
 • Míra podpory je stanovena na 85 % způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být provedena nejpozději do 6 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. září 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru