Přeskočit na obsah

MPO ČR — Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny — výzva I.

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, souvisejících s naplněním závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie z OZE. Cílem je rovněž efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití OZE.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 9. 2022 do 1. 2. 2024.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.
  • Malý a střední podnik nebo velký podnik.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, souvisejících s naplněním závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie z OZE. Cílem je rovněž efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití OZE. Cílem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem ČR určeným vnitrostátním plánem, a to při respektování dalších dílčích cílů uvedené směrnice, resp. podpora dílčích cílů směřující ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, zajištění plnění sektorových cílů ve vytápění a chlazení a v oblasti dopravy. Plněním cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, zvyšováním podílu energie z OZE budou plněny základní předpoklady pro postupný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a růst konkurenceschopnosti podniků. Využití obnovitelných zdrojů podpoří snižování podílu fosilních paliv při výrobě energie a tím i znečištění ovzduší a dále sníží energetickou závislost ČR na dovozu energií ze zahraničí a na omezených domácích fosilních palivech.
  • Výstavba větrných elektráren.

Forma a výše podpory:

  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč. Projekt nesmí být uměle rozdělen tím způsobem, že by byla překročena maximální výše dotace ve výši 15 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt.

Specifika a omezení:

  • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru